Obchody XX-lecia PSONI KOŁO w Rymanowie

16  maja  2019  r.  odbyły  się  uroczyste  obchody  z  okazji  20  –  lecia  powstania  Koła  Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną w Rymanowie. Rozpoczęły się uroczystą mszą św. w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Rymanowie, a następnie w Restauracji ,,Jaś Wędrowniczek”. Na uroczystość przybyły władze powiatowe, samorządowe, duchowieństwo, przedstawiciele organów społecznych, dyrektorzy szkół, darczyńcy, sponsorzy , przyjaciele i członkowie Zarządu PSONI Koło w Rymanowie. Jubileusz był okazją uhonorowania  osób, które w sposób szczególny zasłużyły się do realizacji celów statutowych naszego Koła, prestiżowym wyróżnieniem- medalem FIDELITER ET CONSTANTER co oznacza ,,Wiernie i wytrwale”.  Został on wręczany przez Panią wiceprezes  Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Joannę Janochę. Podczas jubileuszu Pani przewodnicząca Zarządu Koła PSONI w Rymanowie Wiesława Rykała wręczyła pamiątkowe statuetki i podziękowania. Po przemówieniach przyszedł czas na wspomnienia. Prezentacja multimedialna pozwoliła przenieść się w przeszłość, gdzie na kartach fotografii zapisała się niezwykle ciekawa historia i praca specjalistycznych placówek rymanowskiego Koła. Pokazała jak wiele się wydarzyło i zmieniło. Jubileusz zakończył się programem artystycznym pt. ,,Niech poniesie Cię w dal skrzydlate twe serce”, w wykonaniu wychowanków OREW, podopiecznych i pracowników PSONI Koło w Rymanowie. Na koniec wszyscy zaproszeni goście otrzymani jubileuszowe gazetki ,,20 lat minęło” oraz pamiątkowe foldery.

I tak kolejne wydarzenie przeszło do historii wzbogacając nas o miłe wspomnienia.

Galeria - KLIKNIJ