Ogród sensoryczny - pierwszy etap prac za nami

         Od kilku lat naszym marzeniem jest  ogród sensoryczny, usytuowany  przy budynku Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób    z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło  w Rymanowie przy       ul. Dworskiej 40.

       W ciągu kilkunastoletniej pracy z dziećmi ze sprzężoną oraz głęboką niepełnosprawnością intelektualną widzimy jak ważną rolę w edukacji i terapii naszych wychowanków pełni ich obcowanie z naturą.

Kontakt z przyrodą jest bogatym źródłem przeżyć, wrażeń i doznań. Stanowi uzupełnienie zajęć edukacyjnych i rewalidacyjnych prowadzonych w placówce. Bezpośrednie zetknięcie wychowanka z przyrodą wywołuje chęć aktywnego działania, budzi uczucie opiekuńczości wobec świata roślin. Świat roślinny wpływa stymulująco na ośrodkowy układ nerwowy, aktywizuje mózg do efektywnego działania w warunkach środowiska naturalnego. Stymuluje zmysły wzroku, słuchu, węchu, smaku, dotyku oraz równowagi i czucia głębokiego, co ma ogromny wpływ na rozwój i prawidłowe funkcjonowanie dziecka.

        Od roku podejmujemy starania o pozyskanie środków na założenie ogrodu. Opracowaliśmy koncepcję zagospodarowania terenu przy budynku OREW w Rymanowie. Głównym założeniem koncepcji jest stworzenie ogrodu sensorycznego, który pełniłby funkcję: dydaktyczną, terapeutyczną  oraz rekreacyjną. Opracowaliśmy także program „Edukacja i terapia w ogrodzie”. Jest to program z zakresu edukacji ekologicznej, którego realizacja pozwoli na lepsze poznanie, zrozumienie przez naszych wychowanków praw rządzących przyrodą. Umożliwi także praktycznie wykorzystać zdobytą wiedzę, poprzez prace w ogrodzie i na rabacie owocowo – warzywnej.

                Dzięki wsparciu takich instytucji jak Fundacja PGE oraz Stowarzyszenie Czyń Dobro Mimo Wszystko, które już po raz drugi przeznaczyło dochód z licytacji prac podczas rautu dyplomatycznego oraz dochód z operetki Zemsta nietoperza i Musicalu Tych miasteczek już nie ma -  nasze marzenia stają się realne.

Z pozyskanych funduszy udało nam się jeszcze w tym roku wykonać pierwszy etap prac, a mianowicie alejki wyłożone kostką brukową wraz z placami wypoczynkowymi, przeznaczonymi na ławeczki, urządzenia sensoryczne, hamak i pergole w części terapeutyczno- sensorycznej ogrodu. Ścieżki dzielą tę część ogrodu na kilka stref, a mianowicie na: strefę wzroku, gdzie będą nasadzone rośliny o różnych barwach i kształtach liści oraz kwiatów; strefę dotyku – w której rośliny będą dostarczać dzieciom różnorodnych doznań dotykowych; strefę dźwięków – gdzie szum liści i wody tryskającej z fontanny będzie wpływał relaksująco oraz stymulująco na narząd słuchu, a także strefę smaku i zapachu, gdzie nasi wychowankowie  będą doświadczać smaku owoców oraz zapachu ziół i kwiatów. Ponadto wykonano z obrzeży ścieżkę sensoryczną przedzieloną na osiem części, która zostanie wysypana materiałami o różnej fakturze , takimi jak: piasek, żwirek, kamyczki, kora drzewna, szyszki itp.  W drugiej części ogrodu edukacyjno-rekreacyjnej wykonano ścieżkę z kostki brukowej prowadzącą do skalniaka z pergolą oraz utwardzono nawierzchnię przy altance. Ten obszar pozwoli na organizowanie lekcji wychowawczych i edukacyjnych, dając możliwość obserwowania wegetacji różnych gatunków roślin oraz zmian zachodzących w przyrodzie w ciągu roku.

Pragniemy, aby kontakt z przyrodą przyczynił się do poprawy zaburzonej u naszych wychowanków integracji sensorycznej, pomógł im wyciszyć niepożądane zachowania, obniżył poziom stresu, dał poczucie spokoju i ukojenia. Realizowane przez nas przedsięwzięcie stanowi pomoc dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w poprawie jakości ich życia.

 

                                                                                                                 Zuzanna Wojtoń

                                                                                                      Dyrektor OREW w Rymanowie