Nabór osób z niepełnosprawnością do projektu

 

Publikacja: 10.04.2017

 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Rymanowie. 

Ogłasza nabór osób z niepełnosprawnością do projektu

 

„ ZAZ/SMAK - lokal cukierniczo -gastronomiczny Zakładu Aktywności Zawodowej 

w Rymanowie”  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.”

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego z RPO WP na lata 2014-2020, Działanie nr 8.1

 

Grupę docelową stanowi 16 osób z niepełnosprawnościami

tj. 10 kobiet i 6 mężczyzn, w tym 70% ON z upośledzeniem w stopniu znacznym - zgodnie  z przepisami regulującymi

funkcjonowanie ZAZ.

                                 

W projekcie może uczestniczyć osoba, która łącznie spełnia następujące kryteria formalne:

 • jest w wieku od 18-go do 64 roku życia,
 • mieszka na terenie woj. podkarpackiego w powiecie: brzozowskim, sanockim, krośnieński,
 • posiadają orzeczenie o upośledzeniu w st. znacznym lub umiarkowanym
  ze stwierdzonym autyzmem, upośledzeniem umysłowym lub chorobą psychiczną,
 • jest bierna zawodowo tj. nie wykonuje innej pracy zarobkowej,
 • jest zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w wymiarze 0,8 etatu

   oraz

 • przystąpi do rozmowy kwalifikacyjnej z doradcą zawodowym
  i psychologiem,
 • dobrowolnie deklaruje chęć udziału w projekcie.

 

Przyjmowanie zgłoszeń - Formularzy Rekrutacyjnych

do  24.04.2017r. do godziny 15:00 

w PSONI – Koło w Rymanowie ul. Dworska 40 

lub w ZAZ w Rymanowie Zdroju ul. PCK 3

 

Z wyłonionymi do Projektu osobami zostanie podpisana umowa o pracę.

 

Okres udziału w Projekcie: od 01.05.2017r. – 30.06.2019r.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 13 4357720 lub 886277744

Dokumenty rekrutacyjne do Projektu znajdują się poniżej.