Obchody XX-lecia PSONI KOŁO w Rymanowie

16 maja 2019 r. odbyły się uroczyste obchody z okazji 20 – lecia powstania Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Rymanowie. Rozpoczęły się uroczystą mszą św. w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Rymanowie, a następnie w Restauracji ,,Jaś Wędrowniczek”. Na uroczystość przybyły władze powiatowe, samorządowe, duchowieństwo, przedstawiciele organów społecznych, dyrektorzy szkół, darczyńcy, sponsorzy , przyjaciele i członkowie Zarządu PSONI Koło w Rymanowie. Jubileusz był okazją uhonorowania  osób, które w sposób szczególny zasłużyły się do realizacji celów statutowych naszego Koła, prestiżowym wyróżnieniem- medalem FIDELITER ET CONSTANTER co oznacza ,,Wiernie i wytrwale”.  Został on wręczany przez Panią wiceprezes  Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Joannę Janochę. Podczas jubileuszu Pani przewodnicząca Zarządu Koła PSONI w Rymanowie Wiesława Rykała wręczyła pamiątkowe statuetki i podziękowania. Po przemówieniach przyszedł czas na wspomnienia. Prezentacja multimedialna pozwoliła przenieść się w przeszłość, gdzie na kartach fotografii zapisała się niezwykle ciekawa historia i praca specjalistycznych placówek rymanowskiego Koła. Pokazała jak wiele się wydarzyło i zmieniło. Jubileusz zakończył się programem artystycznym pt. ,,Niech poniesie Cię w dal skrzydlate twe serce”, w wykonaniu wychowanków OREW, podopiecznych i pracowników PSONI Koło w Rymanowie. Na koniec wszyscy zaproszeni goście otrzymani jubileuszowe gazetki ,,20 lat minęło” oraz pamiątkowe foldery.

I tak kolejne wydarzenie przeszło do historii wzbogacając nas o miłe wspomnienia.

Ogród sensoryczny - pierwszy etap prac za nami

         Od kilku lat naszym marzeniem jest  ogród sensoryczny, usytuowany  przy budynku Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób    z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło  w Rymanowie przy       ul. Dworskiej 40.

       W ciągu kilkunastoletniej pracy z dziećmi ze sprzężoną oraz głęboką niepełnosprawnością intelektualną widzimy jak ważną rolę w edukacji i terapii naszych wychowanków pełni ich obcowanie z naturą.

Kontakt z przyrodą jest bogatym źródłem przeżyć, wrażeń i doznań. Stanowi uzupełnienie zajęć edukacyjnych i rewalidacyjnych prowadzonych w placówce. Bezpośrednie zetknięcie wychowanka z przyrodą wywołuje chęć aktywnego działania, budzi uczucie opiekuńczości wobec świata roślin. Świat roślinny wpływa stymulująco na ośrodkowy układ nerwowy, aktywizuje mózg do efektywnego działania w warunkach środowiska naturalnego. Stymuluje zmysły wzroku, słuchu, węchu, smaku, dotyku oraz równowagi i czucia głębokiego, co ma ogromny wpływ na rozwój i prawidłowe funkcjonowanie dziecka.

        Od roku podejmujemy starania o pozyskanie środków na założenie ogrodu. Opracowaliśmy koncepcję zagospodarowania terenu przy budynku OREW w Rymanowie. Głównym założeniem koncepcji jest stworzenie ogrodu sensorycznego, który pełniłby funkcję: dydaktyczną, terapeutyczną  oraz rekreacyjną. Opracowaliśmy także program „Edukacja i terapia w ogrodzie”. Jest to program z zakresu edukacji ekologicznej, którego realizacja pozwoli na lepsze poznanie, zrozumienie przez naszych wychowanków praw rządzących przyrodą. Umożliwi także praktycznie wykorzystać zdobytą wiedzę, poprzez prace w ogrodzie i na rabacie owocowo – warzywnej.

                Dzięki wsparciu takich instytucji jak Fundacja PGE oraz Stowarzyszenie Czyń Dobro Mimo Wszystko, które już po raz drugi przeznaczyło dochód z licytacji prac podczas rautu dyplomatycznego oraz dochód z operetki Zemsta nietoperza i Musicalu Tych miasteczek już nie ma -  nasze marzenia stają się realne.

Z pozyskanych funduszy udało nam się jeszcze w tym roku wykonać pierwszy etap prac, a mianowicie alejki wyłożone kostką brukową wraz z placami wypoczynkowymi, przeznaczonymi na ławeczki, urządzenia sensoryczne, hamak i pergole w części terapeutyczno- sensorycznej ogrodu. Ścieżki dzielą tę część ogrodu na kilka stref, a mianowicie na: strefę wzroku, gdzie będą nasadzone rośliny o różnych barwach i kształtach liści oraz kwiatów; strefę dotyku – w której rośliny będą dostarczać dzieciom różnorodnych doznań dotykowych; strefę dźwięków – gdzie szum liści i wody tryskającej z fontanny będzie wpływał relaksująco oraz stymulująco na narząd słuchu, a także strefę smaku i zapachu, gdzie nasi wychowankowie  będą doświadczać smaku owoców oraz zapachu ziół i kwiatów. Ponadto wykonano z obrzeży ścieżkę sensoryczną przedzieloną na osiem części, która zostanie wysypana materiałami o różnej fakturze , takimi jak: piasek, żwirek, kamyczki, kora drzewna, szyszki itp.  W drugiej części ogrodu edukacyjno-rekreacyjnej wykonano ścieżkę z kostki brukowej prowadzącą do skalniaka z pergolą oraz utwardzono nawierzchnię przy altance. Ten obszar pozwoli na organizowanie lekcji wychowawczych i edukacyjnych, dając możliwość obserwowania wegetacji różnych gatunków roślin oraz zmian zachodzących w przyrodzie w ciągu roku.

Pragniemy, aby kontakt z przyrodą przyczynił się do poprawy zaburzonej u naszych wychowanków integracji sensorycznej, pomógł im wyciszyć niepożądane zachowania, obniżył poziom stresu, dał poczucie spokoju i ukojenia. Realizowane przez nas przedsięwzięcie stanowi pomoc dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w poprawie jakości ich życia.

 

                                                                                                                 Zuzanna Wojtoń

                                                                                                      Dyrektor OREW w Rymanowie

 

 

  

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Rymanowie zaprasza do złożenia oferty na dostawę i uruchomienie Formierki Wyrobów Kulinarnych z przystawką do produkcji pierogów o masie 15g. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

I. ZAMAWIAJĄCY

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  Koło w Rymanowie

ul. Dworska 40, 38-480 Rymanów
Tel/fax: 13 435 66 20

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie Formierki Wyrobów Kulinarnych z przystawką do produkcji pierogów o masie 15g do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, tj. Zakład Aktywności Zawodowej PSONI Rymanów Zdrój, ul. PCK 3, 38-481 Rymanów Zdrój.

 

 

Specyfikacja techniczna:

  1. Formierka Wyrobów Kulinarnych przeznaczona do produkcji pierogów, klusek, kopytek oraz innych wyrobów garmażeryjnych.

 

Średnia wydajność (kg/h):

-        pierogi o masie 30g - 200kg/h

-        pierogi o masie 20g - 200kg/h

-        pierogi o masie 15g - 200kg/h

-        pierogi o masie 7g - 160kg/h

-        kopytka o masie 10g - 95kg/h

-        paszteciki o masie 70g - 165kg/h

-        paszteciki o masie 35g - 125kg/h

-        kluski śląskie (pyzy bez nadzienia, kulki) - 80 kg/h

Kompatybilność z przystawkami do produkcji pierogów 15g i 7g do maszyny typu 01MG5 IMS

Napięcie zasilania 3x 380V

Wymiary maksymalne (cm) (dł/szer/ wys) 95/55/161

  1. Przystawka do produkcji pierogów o masie 15g z nieznakowaną rolką formującą (gładki rant).

 

Wymagane warunki zamówienia: Maszyna i przystawka muszą być fabrycznie nowe, spełniające przepisy, normy i wymagania stawiane maszynom w przemyśle spożywczym odnośnie zachowania higieny i bezpieczeństwa. W cenie maszyny wraz z przystawką: transport, uruchomienie oraz szkolenie w zakresie obsługi i regulacji maszyny w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Wymagany okres gwarancji:12 miesiące.

Wymagany termin realizacji: do 14 dni od poinformowania przez Zamawiającego
o udzieleniu zamówienia. 

 

IV. KRYTERIA WYBORU OFERT

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną za realizację całego zamówienia.

 

VI. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

  1. Oferta powinna zostać złożona do dnia 26.11.2018r.do godziny 15:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (w temacie wiadomości należy wpisać: Oferta na dostawę Formierki) lub w siedzibie Zamawiającego PSONI Koło w Rymanowie, ul. Dworska 40, 38-480 Rymanów - od pn. do pt. w godz. od 7:00 do 15:00, pokój nr 38.
  2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  3. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dot. treści złożonych ofert.
  4. Zamawiający dopuszcza złożenie przez każdego Wykonawcę tylko jednej oferty.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

 

Pytania dot. niniejszego postępowania prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub pod numer telefonu:  501 105 788.

 

 

16.11.2018r.