Zakład Aktywności Zawodowej

Głównym pomysłodawcą który przyczynił się do powstania ZAZ był Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie w osobie Barbary Famielec Z -ca Przewodniczącego Zarządu koła.


  Pracownicy niepełnosprawni Zakładu Aktywności Zawodowej korzystają z zabiegów rehabilitacji ruchowej opieki pielęgniarskiej i psychologicznej oraz z różnych form rekreacji.