Warsztaty Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej w Rymanowie powstał 1 października 1998 roku z inicjatywy Pani Barbary Famielec. 

Warsztat Terapii Zajęciowej przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych intelektualnie po 16 roku życia, które ukończyły naukę, mają orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności i nie mogą z różnych przyczyn podjąć pracy.