Środowistowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy w Rymanowie powstał w 2001 roku. Jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej pobytu dziennego o zasięgu ponadlokalnym. Nasz Dom jest ośrodkiem wsparcia dla osób przewlekle chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnych, osób które mają poważne trudności w życiu codziennym - wymagają stałej opieki i pomocy niezbędnej do życia w środowisku społecznym i rodzinnym.

Podejmowane przez nas działania zmierzają do poprawy funkcjonowania osób niepełnosprawnych: poprawy jakości ich życia oraz powstrzymania postępującej regresji.

Najważniejszym zadaniem Środowiskowego Domu Samopomocy jest podtrzymanie i rozwijanie umiejętności uczestników niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia w integracji ze społeczeństwem.

Postępowanie wspierająco -rechabilitacyjne prowadzone w naszym 
Domu obejmuj: 

– trening umiejętności interpersonalnych 
– terapię zajęciową 
– terapię psychologiczną
– trening umiejętności spędzania wolnego czasu

Nasi uczestnicy biorą również udział w licznych szkoleniach ("Niepełnosprawny - partnerem w pracy") mających na celu przygotowanie ich do podjęcia pracy na otwartym rynku i w zakładach pracy chronionej.

Ważną część w Środowiskowym Domu Samopomocy stanowi rekreacja i wypoczynek. Czas wolny staramy się spędzać aktywnie biorąc udział w licznych wycieczkach krajowych i zagranicznych, przeglądach twórczości, występach muzycznych, konkursach piosenki. Często wyjeżdżamy na basen kryty oraz rehabilitację ruchową z elementami hipoterapii prowadzoną w gospodarstwie agroturystycznym. 

Bierzemy czynny udział w życiu społeczności lokalnej poprzez organizację pikników, imprez integracyjnych. W czerwcu 2008 r. zorganizowaliśmy wspólnie z WTZ zawody sportowe. Kilka razy do roku organizujemy sprzedaż prac świątecznych na kiermaszach. Nasza placówka prowadzi swoją działalność 12 miesięcy roku 5 dni w tygodniu i 8 godzin dziennie. W ciągu tych wielu, wspólnie spędzonych lat nawiązało się sporo przyjaźni zarówno wśród uczestników jak i kadry. Coraz lepiej się znamy i rozumiemy.