Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy

OREW w Rymanowie jest niepubliczną, specjalistyczną placówką prowadzoną przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie.Do Ośrodka uczęszcza obecnie 53 wychowanków w wieku od 3 do 25 lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.


OREW jest placówką pobytu dziennego. Działa od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30-15.30. Opieką i terapią obejmuje dzieci i młodzież z terenu 8 gmin (Rymanów, Iwonicz-Zdrój, Miejsce Piastowe, Dukla, Haczów, Zarszyn, Jaśliska, Besko). Wychowankowie dowożeni są do ośrodka przez 2 busy będące własnością Stowarzyszenia oraz przez prywatnych przewoźników. Odpłatność za dowóz dzieci do OREW-u ponoszą gminy.