Warunki uczestnictwa

Przy spełnieniu określonych warunków uczestnicy przyjmowani są na podstawie

§ 7 i § 8 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 9,12,2010r.

(Dz.U z 2010 nr 238 poz. 1586)