Rehabilitacja

Środowiskowy Dom Samopomocy w Rymanowie dysponuje salą rehabilitacyjną gdzie pod kątem instruktora prowadzone są ćwiczenia podnoszące kondycje i sprawność fizyczną uczestników. Zajęcia odbywają się indywidualnie oraz w grupach. W ramach zajęć odbywają się także gry i zabawy na świeżym powietrzu. Podopieczni uczestniczą również  w różnego rodzaju zawodach sportowych dla osób niepełnosprawnych.