Psycholog

Do podstawowych zadań psychologa zatrudnionego w ŚDS należy:

  1. Diagnoza psychologiczna poziomu intelektualnego i rozwoju społeczno- emocjonalnego uczestników w oparciu o wyniki dostępnych narzędzi diagnostycznych;
  2. Terapia psychologiczna- nastawiona jest na wyrównanie deficytów i ma na celu wykształcenie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w środowisku. Terapia, w każdym przypadku, dostosowana jest do możliwości uczestnika oraz oparta na Indywidualnym Planie Postępowania Wspierająco- Aktywizującego. Terapia ma na celu rozwój funkcji poznawczych takich jak: pamięć, koncentracja uwagi, percepcja, myślenie. Celem terapii jest wdrażanie strategii radzenia sobie ze stresem, negatywnymi emocjami, odreagowywanie napięć w aprobowany społecznie sposób. Uczestnicy nabywają umiejętność poprawnego funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym, uczą się zasad współżycia w grupie, kształtują zachowania asertywne, prospołeczne.
  3. Współpraca z rodzicami bądź opiekunami uczestników;
  4. Współpraca z Zespołem Wspierająco- Aktywizującym;
  5. Wydawanie opinii i ocen psychologicznych na potrzeby zespołów orzekających o stopniu niepełnosprawności czy komisji rentowych.