Pracownia psychologiczno-pedagogiczna

W ramach codziennych zajęć realizowanych przez pracownię znajdują się się takie, które dotyczą usprawniania następujących obszarów funkcjonowania:

- percepcji i pamięci wzrokowej a także koordynacji wzrokowo-ruchowej

- percepcji, pamięci słuchowej i koordynacji słuchowo-ruchowej

- pamięci słownej i myślenia, rozwijania mowy, wzbogacania słownika, doskonalenia werbalnego

- usprawniania mowy w sensie wzbogacania słownika nowymi pojęciami, logicznego myślenia

- małej motoryki

- orientacji przestrzennej, orientacji w schemacie własnego ciała i drugiej osoby

 Zajęcia odbywają się w formie grupowej lub zindywidualizowanej. Każdy z uczestników bierze udział w następujących treningach:        

Trening funkcjonowania w życiu codziennym,w tym:

- trening umiejętności praktycznych

- trening dbałości o wygląd zewnętrzny

- trening nauki higieny

- trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów

 

         Zarówno zabawy,ćwiczenia jak i treningi dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych uczestników. Działania te mają walor terapeutyczny i służą podnoszeniu jakości życia oraz sprawności uczestników.