Pracownia plastyczna

     Aktywność plastyczna to niezwykle ważny element szeroko pojętej terapii osób niepełnosprawnych.

     Dzięki wykonywanym  w naszej pracowni pracom- podopieczni mają możliwość wyrażania swoich uczuć i emocji, redukowaniu napięć emocjonalnych ,wytwarzane prace dają wszystkim radość i satysfakcję. Cele realizowane w pracowni to przede wszystkim działania rozwijające  szeroko pojętą aktywność twórczą , rozwijanie wyobraźni , kształtowanie pozytywnych relacji interpersonalnych ,uwrażliwianie na piękno poprzez kontakt ze sztuką i kulturą. Oprócz terapii zajęciowej przeprowadzane są różne treningi. Indywidualne lub zespołowe treningi funkcjonowania w życiu codziennym, umiejętności społecznych, nauki higieny , gospodarowania własnymi środkami finansowymi, załatwiania spraw urzędowych , umiejętności spędzania czasu wolnego itp. W treningach tych podopieczni uczą się zaradności życiowej lepszego funkcjonowania w grupie .W pracowni plastycznej wykonujemy prace w różnych technikach takich jak: malowanie , rysowanie , modelowanie , rzeźbienie ,haft , tkanie .Uczestnicy poznają nowe techniki plastyczne(florystyka, odlewy , złocenie ,pergaminowa)i utrwalają te znane. Wykonują prace indywidualne i zbiorowe ,przygotowują dekoracje okolicznościowe , stroiki na święta , zaproszenia , pisanki , kartki świąteczne ,formy użytkowe ,prace unikatowe. Biorą udział w kiermaszach prac rękodzieła artystycznego ,plenerach malarskich ,wystawach .W czasie licznych spacerów poznają bliższą i dalszą okolicę przy okazji zbierając materiały florystyczne wykorzystywane potem na zajęciach. Podczas pracy koncentrujemy się również na usprawnianiu funkcji najmniej zaburzonych ,poznaniu każdego uczestnika i form jego zachowań w różnych sytuacjach ,opiece ,współpracy , dobrej atmosferze. Każda osoba może tu znaleźć ciekawe zajęcia i aktywnie spędzić czas.