Pracownia Gier i zabaw

W ramach zajęć w pracowni „gier i zabaw” realizowane są treningi:

- treningi nauki higieny,

- trening dbałości o wygląd zewnętrzny,

- trening umiejętności praktycznych,

- trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi,

- trening interpersonalny.

    Ponadto w ramach terapii w pracowni organizowane są różnego rodzaju zajęcia edukacyjne, dostosowane do zainteresowań oraz możliwości każdego uczestnika. Podczas gier i zabaw, które są pewnego rodzaju symulacją prawdziwego życia, uczestnicy uczą się przydatnych umiejętności a także lepiej poznają otaczający ich świat. Zajęcia prowadzone są indywidualnie oraz grupowo. W czasie zajęć indywidualnych każdy uczestnik ma możliwość rozwijania własnej samodzielności i kreatywności. Natomiast te organizowane w grupie uczą współpracować z innymi ludźmi a także umacniają poczucie wspólnoty. Zajęcia prowadzone są w sposób swobodny tak, aby podczas gier i zabaw, uczastnikom towarzyszyło jak najwięcej śmiechu oraz radości.