Organizacja Pracy

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy jest niepubliczną specjalistyczną placówką Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie. Jest zarówno placówką oświatową jak i przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego.  Przeznaczony jest dla wychowanków w wieku od 3-25 roku życia, którzy wymagają kompleksowej, wielodyscyplinarnej pomocy rehabilitacyjno – edukacyjnej. Wychowankami OREW są dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w w stopniu głębokim oraz znacznym i umiarkowanym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

 

Ośrodek zapewnia swoim podopiecznym realizację:

1) rocznego przygotowania przedszkolnego,

2) realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

 

Aktualnie w OREW funkcjonuje:

- 8 zespołów rewalidacyjno-wychowawczych,

- 6 oddziałów edukacyjno-terapeutycznych, w tym:

- oddział rocznego przygotowania przedszkolnego,

- klasa przysposabiająca do pracy,

W OREW realizowane są także:

1) indywidualne i grupowe zajęcia rehabilitacyjne oraz opieka zdrowotna w ramach świadczeń specjalistycznych

    zakontraktowanych przez NFZ;

2) zespołowe formy aktywności ekspresyjnej i rekreacyjnej;

3) inne formy rehabilitacji społecznej, w tym treningi mieszkalnictwa, zielone szkoły.