Kalendarz imprez i uroczystości

KALENDARZ

IMPREZ INTEGRACYJNO-KULTURALNO-SPORTOWYCH

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

Lp.

Zadanie

Termin

Osoby odpowiedzialne

1.

Wycieczki i spacery po najbliższej okolicy

lato/jesień          wiosna

nauczyciele wychowawcy

2.

Wyjazd do Podkarpackiego Muzeum w Krośnie na XII edycję Dni Otwartych

wrzesień

M. Sokołowska,               
M. Burczyk

3.

Wycieczka autokarowa do Wioski Indiańskiej Hokka Hej

październik

Elżbieta Panek

4.

Święto pieczonego ziemniaka

październik

M. Sokołowska, B. Penar,
G. Bałut,  S. Konderak    

5.

Plener malarski

październik

B. Litwin, M. Niziołek

6.

Udział w akcji Pola Nadziei

od października do marca

K. Dziurkowska-Makulska,
B. Szajna

7.

Koncert muzyki klasycznej

listopad

M. Sokołowska,

8.

Wyjazdy do groty solnej

raz w miesiącu

M. Wilczyńska

9.

Spotkanie z ciekawym człowiekiem:

- klasą wojskową,

- stomatologiem,

- pszczelarzem,

- poetką,

- bibliotekarzem,

- przedstawicielem Fundacji Kasisi

termin do uzgodnienia

 M. Di Pasquale, A. Kędra

I. Mędrala, A. Kindelska

M. Górowska-Marcisz,  

B. Litwin

Mariola Sokołowska

Katarzyna Szepieniec,

10.

Kulig

styczeń/luty

M. Górowska-Marcisz

11.

Zabawa Noworoczna z udziałem dzieci z innych szkół

styczeń

K. Dziurkowska-Makulska,
T. Rzońca

   12.

Udział w konkursie piosenki religijnej,  przeglądzie kolęd i pastorałek

Listopad/styczeń

Beata Litwin,               
Grzegorz Bałut

   13.

Udział w akcji Polska na niebiesko

kwiecień

Monika Górowska-Marcisz, Teresa Rzońca

14.

Występ mażoretek

luty

Agata Królicka,                      Agnieszka Łabuda

15.

Teatrzyk lalkowy

marzec

Agata Królicka,                      Agnieszka Łabuda

16.

Wycieczka integracyjna z rodzicami do Krępnej

maj

Beata Szopa,             Magdalena Wilczyńska

   17.

Wyjazd do Jedlicza połączony z hipoterapią

maj

Elżbieta Panek

18.

Wycieczka autokarowa do Warszawy

czerwiec

Agata Królicka,                      Agnieszka Łabuda

19.

Integracyjny Rejs Żeglarski

czerwiec

Elżbieta Panek

20.

Wyjazdy na koncerty

w ciągu roku

nauczyciele

 

 

 

 


 

 

 

KALENDARZ

UROCZYSTOŚCI I IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

Lp.

Zadanie

Termin

Osoby odpowiedzialne

1.

Inauguracja  roku szkolnego

1 września

Barbara Szajna, Grzegorz Bałut            Beata Litwin

2.

Urodziny dzieci

wg kalendarza

nauczyciele

4.

Zabawa andrzejkowa

listopad

Agnieszka Kindelska,
Iga Mędrala

5.

Mikołajki

grudzień

M.Deptuch-Rajchel,
M.Di Pasquale,              
B. Litwin, N. Niziołek

6.

Spotkanie wigilijne

grudzień

M. Wilczyńska, A. Kędra,
B. Szopa,           
M. Raczkowska-Buczek,
M. Burczyk

7.

Spotkanie przy wielkanocnym stole

kwiecień

Bożena Penar,           
Mariola Sokołowska

8.

Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej

maj

Mariola Sokołowska,   Katarzyna Szepieniec

9.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

czerwiec

Anna Kędra,             
Barbara Szajna