Kadra

 Personel merytoryczny

L.p.

IMIĘ
I NAZWISKO

STANOWISKO

KWALIFIKACJE

 

STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO

 

1.

 

mgr Wojtoń Zuzanna

 

Dyrektor OREW

studia wyższe  pedagogiczne

st. pod. oligofrenopedagogika

st. pod. zarządzanie oświatą
w zreformowanym systemie szkolnictwa

 

nauczyciel

dyplomowany

 

2.

 

mgr Piotrowska Kinga

 

z-ca dyrektora OREW,

psycholog

studia wyższe, kierunek psychologia

studium pedagogiczne

st. pod. oligofrenopedagogika

terapeuta SI, kurs Biofeedback

 

nauczyciel

dyplomowany

 

3.

mgr Szepieniec Katarzyna

 

psycholog

wyższe kierunek psychologia

studia pod. oligofrenopedagogika

kurs kwalifikacyjny pedagogiczny, kurs Biofeedback

nauczyciel kontraktowy

4.

mgr Monika Szul

Psycholog

Wyższe - kierunek psychologia

nie dotyczy

 

5.

 

mgr Dziurkowska-Makulska Katarzyna

 

neurologopeda

wyższe pedagogiczne, studia podyplomowe: logopedia,

neurologopedia, oligofrenopedagogika, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, instruktor masażu Shantala, terapeuta SI

 

nauczyciel kontraktowy

6.

mgr Szopa  Beata

neurologopeda

wyższe pedagogiczne, st. pod. logopedia, st. pod. oligofrenopedagogika, st. pod. neurologopedia

instruktor masażu Shantala

nauczyciel kontraktowy

 

7.

 

mgr Litwin Beata

terapeuta zajęciowy

wyższe terapia zajęciowa i opieka rodzinna

pedagogika pracy

oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną

 

nie dotyczy

 

8.

 

mgr Grzegorz Bałut

 

 

nauczyciel oligofrenopedagog

studia wyższe  pedagogiczne

st. pod. z oligofrenopedagogiki

szkoła muzyczna I stopnia

 

nauczyciel mianowany

 

9.

mgr Bernadeta Białas

nauczyciel katecheta

wyższe pedagogiczne

mgr teologii dogmatycznej,

st. pod. z oligofrenopedagogiki

nauczyciel

dyplomowany

 

10.

mgr Deptuch – Rajchel Małgorzata

nauczyciel oligofrenopedagog

wyższe pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogika

nauczyciel mianowany

11.

mgr Górowska-Marcisz Monika

nauczyciel oligofrenopedagog

wyższe pedagogiczne,

st. pod. oligofrenopedagogika

nauczyciel mianowany

 

12.

 

mgr Kędra Anna

 

nauczyciel oligofrenopedagog

wyższe pedagogiczne,

studia pod. oligofrenopedagogika,

kurs kw. tyflopedagogika

nauczyciel mianowany

13.

mgr Kindelska Agnieszka

nauczyciel oligofrenopedagog

wyższe pedagogiczne,

st. pod. oligofrenopedagogika

nauczyciel mianowany

 

14.

 

mgr Konderak Sebastian

 

nauczyciel oligofrenopedagog

wyższe wychowanie fizyczne
 z gimnastyką korekcyjną i turystyką ,  studia pod. oligofrenopedagogika

kurs instruktora Metody Hallwick

kurs instruktora pływania

kurs instruktora piłki nożnej

nauczyciel mianowany

 

15.

 

 

mgr Królicka Agata

nauczyciel oligofrenopedagog

wyższe pedagogiczne,

st. pod. oligofrenopedagogika

nauczyciel

dyplomowany

16.

 

mgr Łabuda Agnieszka

nauczyciel oligofrenopedagog

wyższe pedagogiczne,

st. pod. oligofrenopedagogika

nauczyciel

dyplomowany

 

17.

 

 

mgr Mędrala Iga

nauczyciel oligofrenopedagog

wyższe pedagogiczne, studia fakultatywne z zakresu kultury fizycznej

st. pod. oligofrenopedagogika.

nauczyciel

dyplomowany

 

18.

 

mgr Panek Elżbieta

 

nauczyciel oligofrenopedagog

wyższe pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogika studia pod. wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, kurs instruktora hipoterapii

nauczyciel dyplomowany

19.

mgr Penar Bożena

nauczyciel oligofrenopedagog

wyższe  pedagogiczne

st. pod. oligofrenopedagogika

nauczyciel mianowany

 

20.

mgr Raczkowska – Buczek Monika

nauczyciel oligofrenopedagog

wyższe pedagogika specjalna, 

st. pod. oligofrenopedagogika

nauczyciel dyplomowany

21.

mgr Mariola Sokołowska

 

nauczyciel oligofrenopedagog

wyższe pedagogiczne,

st. pod. oligofrenopedagogika

kurs Biofeedback

nauczyciel

dyplomowany

22.

 

mgr Szajna Barbara

 

nauczyciel oligofrenopedagog

 

 wyższe,  rewalidacja z terapią pedagogiczną, studia pod. oligofrenopedagogika,

studia pod. wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,

nauczyciel dyplomowany

 

23.

 

mgr Wilczyńska Magdalena

nauczyciel oligofrenopedagog

wyższe  pedagogiczne

st. pod. oligofrenopedagogika

nauczyciel kontraktowy

24.

 

mgr Małgorzata Di Pasquale

nauczyciel oligofrenopedagog

wyższe pedagogiczne

st. pod. oligofrenopedagogika

nauczyciel kontraktowy

25.

 

mgr Teresa Rzońca

nauczyciel oligofrenopedagog

wyższe  pedagogiczne

st. pod. oligofrenopedagogika

nauczyciel kontraktowy

26.

mgr Magdalena Burczyk

nauczyciel oligofrenopedagog

wyższe  pedagogiczne

st. pod. oligofrenopedagogika

nauczyciel kontraktowy

27.

Maciej Niziołek

nauczyciel oligofrenopedagog

wyższe studia wychowanie plastyczne

st. pod. oligofrenopedagogika

nauczyciel kontraktowy

28.

Łukasz Zych

nauczyciel oligofrenopedagog

wyższe wychowanie fizyczne
 z gimnastyką korekcyjną i turystyką , 

studia pod. oligofrenopedagogika

studia pod. Technologie Internetowe

Instruktor piłki nożnej

 nauczyciel kontraktowy

 

29.

mgr Małgorzata Biernacka - Makulska

 

fizjoterapeuta

magister rehabilitacji ruchowej

kurs PNF 

 

nie dotyczy

 

30.

mgr Katarzyna Farbaniec

fizjoterapeuta

magister fizjoterapii

kurs PNF, NDT Bobath

FDM Intensywny

nie dotyczy

 

31.

mgr Agnieszka Konderak

fizjoterapeuta

magister fizjoterapii

kurs PNF

FDM Intensywny

nie dotyczy

32.

mgr Jerzy Kordela

fizjoterapeuta

magister fizjoterapii

Instruktor Hipoterapii

PNF

Koncepcja Terapii Obrzękowej

nie dotyczy

33.

mgr Joanna Sołtysik

fizjoterapeuta

magister fizjoterapii

kurs PNF

FDM Intensywny

nie dotyczy

34.

Jolanta Golowska

pielęgniarka

wyższe studia licencjackie pielęgniarstwo

nie dotyczy

35.

Dorota Dobrowolska

pielęgniarka

wyższe studia licencjackie pielęgniarstwo

nie dotyczy

 

Pomoc nauczyciela:

1.      Barbara Biś

2.      Krzysztof Deptuch

3.      Małgorzata Kopeć

4.      mgr Bernadetta Biernacka

5.      Magdalena Szczęsny

6.      Danuta Szymanek

7.      mgr Beata Zajdel

8.      Dorota Ziemlańska

9.      mgr Aleksandra Inglot

10.    mgr Monika Chilik

11.    mgr Maciej Domaradzki