Nasze Konto

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie 

Nasz numer konta bankowego:

88  8636  0005  2001  0000  0361  0002