Warunki uczestnictwa

Warunki uczestnictwa w WTZ

 

Osoby niepełnosprawne będące klientami Warsztatu Terapii Zajęciowej nazywane są uczestnikami.


           Uczestnikiem WTZ może zostać osoba niepełnosprawna o orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wpisanym w orzeczeniu wskazaniem do terapii zajęciowej.

Dokumenty, jakie należy złożyć ubiegając się o przyjęcie do WTZ w Rymanowie:

  • kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu)
  • podanie do kierownika WTZ o przyjęcie do Warsztatu Terapii Zajęciowej

 

Osoby niepełnosprawne chcące zostać uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rymanowie informujemy, że dokumenty można składać w siedzibie palcówki przy ul. Dworskiej 40 w Rymanowie, tel.  (0-13)  43-566–20.