Rehabilitacja

Rehabilitacja

Wszystkie osoby uczęszczające do Warsztatu Terapii Zajęciowej objęte są programem rehabilitacji medycznej. Zadaniem rehabilitacji jest kompleksowe usprawnianie naszych podopiecznych i przygotowanie ich do możliwie jak najpełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez uzyskanie jak największej sprawności i samodzielności.

Tok zajęć prowadzonych na sali rehabilitacyjnej dostosowany jest indywidualnie do sprawności fizycznej osoby niepełnosprawnej. Uczestniczy biorą udział w gimnastyce grupowej, zabawach i grach ruchowych pozwalających na wygaszanie negatywnych emocji oraz odprężenie od zajęć tematycznych.

 

Placówka dysponuje bogatym zapleczem sprzętu rehabilitacyjnego dostępnym dla uczestników. Osoby z dysfunkcjami narządu ruchu mają możliwość ćwiczeń na podwieszkach w uniwersalnym gabinecie usprawniania leczniczego. Oprócz rehabilitacji stacjonarnej uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej mają organizowane wyjazdy na basen, które stanowią dodatkowe wypełnienie programu zajęć. Umiejętności zdobyte podczas zajęć pozwalają uczestnikom rywalizować i zdobywać medale na zawodach sportowych.