O nas

Warsztat Terapii Zajęciowej przeznaczony jest dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Stwarza osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy, możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskiwania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Zadania WTZ:

  1. Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej.
  2. Przygotowanie do życia w środowisku społecznym.
  3. Rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy.
  4. Rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych.
  5. Ogólne usprawnianie.

W warsztacie działa 8 pracowni:

- gospodarstwa domowego

- plastyczna

- rękodzieła artystycznego

- krawiecka

- witrażu

- stolarska

- ceramiczna

- aktywizacji zawodowej.

W WTZ prowadzona jest rehabilitacja fizyczna i terapia psychologiczna.