Pracownia rękodzieła artystycznego

PRACOWNIA RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO

W pracowni rękodzieła artystycznego realizowane są główne założenia ergoterapii, takie jak nauka samodzielności i samowystarczalności.

Program pracowni rękodzieła artystycznego w dotyczy kształcenia umiejętności z zakresu organizacji pracy, jej bezpieczeństwa oraz zawiera elementy orientacji zawodowej.

Wykonywane prace mają walory kształcące, wychowawcze i praktyczne. Zadania są tak planowane by, kształciły oko i rękę, wyrabiały smak estetyczny, przyzwyczajały do wysiłku, uczyły wytrwałości, znajdowały zastosowanie w życiu.

Zajęcia w pracowni mają na celu:

  • usprawnienia manualnego
  • wyrabiania smaku artystycznego i swobodne wypowiadania się, za pomocą środków plastycznych
  • kształtowania poczucia przydatności wykonywanych prac i odpowiedzialności za własne czyny
  • przygotowania do wyboru drogi zawodowej i preorientacji zawodowej