Pracownia gospodarstwa domowego

Pracownia gospodarstwa domowego

Pracownia gospodarstwa domowego ma na celu zdobywanie umiejętności z zakresu przygotowywania posiłków, przestrzegania zasad higieny pracy, wyrabianie zamiłowania do porządku, estetycznego nakrywania do stołu, kulturalnego zachowania się przy stole.

Wyżej wymienione czynności kształtuje się głównie na codziennym przygotowaniu posiłków spożywanych wspólnie przez wszystkich uczestników warsztatu.