Świetlica terapeutyczna

 

   Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie realizuje projekt współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, na podstawie Umowy Nr ZZO/000068/09/D z dnia 13.03.2014r. pod nazwą:

„Świetlica terapeutyczna dla osób niepełnosprawnych intelektualnie”

    Celem projektu jest nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym oraz wspieranie tych osób w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.

Zajęcia świetlicy to aktywizacja społeczna młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną poprzez terapię zajęciową.

DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLICY TERAPEUTYCZNEJ 1.04.2014 – 31.03.2017

DANE KONTAKTOWE:

ADRES:
ul. Dworska 40,
38-480 Rymanów

TELEFON KONTAKTOWY : 13 43 56 620
E-MAIL: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Koordynator: Danuta Bętkowska

Placówka działa przez 5 dni w tygodniu w godzinach 7.00-15.00, przez 12 miesięcy w roku kalendarzowym.

   Uczestnikami placówki są osoby z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi  niepełnosprawnościami (kalectwa narządu ruchu, niedowidzenie, niedosłuch, epilepsja, itd.), które wymagają systematycznych, różnorodnych oddziaływań rehabilitacyjno-edukacyjno-opiekuńczych.
Obecnie z usług placówki korzysta 6 osób.

Uczestnicy placówki dowożeni są na zajęcia busami Stowarzyszenia, a po ich zakończeniu – odwożeni do domów.

   W Świetlicy Terapeutycznej realizuje się działania w zakresie rozwoju poznawczego, społecznego, zawodowego, ruchowego, w procesie kompleksowej rehabilitacji i opiece uczestnika i jego rodziny, sprzyjającej przystosowania do maksymalnie samodzielnego życia.

W Świetlicy prowadzone są działania z zakresu:
- TERAPII ZAJĘCIOWEJ